Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Cinius Yayýnlarý   Çocuk   Ufuk Akalýn   Bal Arýsý Melis'in Dans Serüveni
 

Bal Arýsý Melis'in Dans Serüveni  

Ufuk Akalýn
ŞİMDİ SATIN AL
Etiket: 18,00 TL
Cinius Kitap Kulübü Ederi: 10,80 TL
telefondan alışveriş 201972

Yayinevi/DiziYayinevi: Cinius Yayýnlarý
Baskı Tarih: Mayýs 2019
Sayfa: 40
Indirim: %40

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


Kitap Hakında

Ürün Ayrıntısı

Yayinevi: Cinius Yayýnlarý
Dizi: Çocuk

Baskı Tarih: Mayýs 2019

Sayfa: 40

İndirim: %40

Boyut: 14x21 cm

Hamur: 2

Etiket: 18,00 TL

Cinius Kitap Kulübü Ederi: 10,80 TL

Arka Kapak

Ertesi gün güneþin ilk ýþýklarýyla þehirdeki arýcýklar ormana uçmuþtu. Her zamanki gibi görevlerine sevgiyle baþlamýþlardý. Kimisi bebek arýlarý besliyor, kimisi odacýklara bal yerleþtiriyor, kimi arýcýklar da þehirdeki yeni odacýklarýn inþaatýna yardým ediyordu. Þehrin muhafýzlarý evin önünden bir tek sineðin bile uçmasýna izin vermiyordu. Melis ve muhafýzlarý çiçekleri keþfetmek için ormana uçmuþlardý. Melis çiçeklere ulaþtýðýnda þehirdeki diðer arýcýklara bulunduðu yerin koordinatlarýný yollamýþtý. Arýcýklar antenleri sayesinde birbirlerinin konumlarýný biliyorlardý. Þehirdeki bal arýcýklarý sinyali aldýktan sonra peþ peþe uçtular. Melis’in gönderdiði sinyal ile o güzel çiçeklerin bulunduðu yere çok çabuk ulaþtýlar. Orada hep birlikte coþkuyla dans etmeye baþladýlar. Þarkýlar söyleyip rengârenk çiçeklere kondular.
Arýcýklar þehrinde bebekler için yeterince bal ve polen olmasý kraliçeyi çok mutlu ediyordu. Onun kendine olan özgüvenini artýrýyordu. Çünkü bebek arýcýklar çabuk geliþip büyümek istiyorlardý. Herkes görevini sevgiyle yaptýðý için, arýlar þehri mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyordu.

 
 
Yorumlar
 
Henüz kimse kitap hakkında yorum yapmadı. İlk yorum sizden gelsin!
 
Yanıt:
Bilgisiniz
Adınız:  E-posta:  
Bulunduğum Yer:
   
İlgili Konular
 
İlgili Konulardan Kitaplar
 
Yayınevinin Diğer Kitapları