Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Cinius Yayýnlarý   Baþvuru   Sangharakshita   Ýyilik ile Yaþamak
 

Ýyilik ile Yaþamak  

Sangharakshita
ŞİMDİ SATIN AL
Etiket: 20,00 TL
Cinius Kitap Kulübü Ederi: 12,00 TL
telefondan alışveriş 201969

Yayinevi/DiziYayinevi: Cinius Yayýnlarý
Baskı Tarih: Mayýs 2019
Sayfa: 136
Indirim: %40

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


Kitap Hakında

Ürün Ayrıntısı

Yayinevi: Cinius Yayýnlarý
Dizi: Baþvuru

Baskı Tarih: Mayýs 2019

Sayfa: 136

İndirim: %40

Boyut: 13x19,5 cm

Hamur: 2

Etiket: 20,00 TL

Cinius Kitap Kulübü Ederi: 12,00 TL

Arka Kapak

Tohumdan Mutluluða

Ýyilik, sahip olabileceðimiz en temel ve en güçlü niteliklerden biridir. Budizm’de buna metta denir. Metta, kalbin karþýlaþtýðýmýz her þeye açýlmasý demektir. Arkadaþça hislerin hepsi metta tohumunu içerir. Bu tohum günlük hayatýmýzýn içinde geliþtirilmeyi bekler. Bu kitap, Karaniya Metta Sutta’da ortaya konan Buddha’nýn metta öðretisini yorumlar. Elli yýlý aþkýn bir süredir Budizm’i öðreten Sangharakshita günlük hayatýmýzda iyiliðin çeþitli yönlerini nasýl besleyebileceðimizi gösterir. Ýyilik tohumunun büyümesi için gerekli koþullarý ortaya koyduktan sonra, bizi sýcak ve kapsayýcý bir kalbe ve daha da ötesine uzanan yolu takip etmeye çaðýrýr. Bu kalple kendi içimizde daha çok mutluluk ve tatmin hissedebiliriz ve bütün canlýlarýn neþe ve ýstýraplarýyla empati kurabiliriz.

“Týpký bir annenin biricik çocuðunu kendi hayatý pahasýna korumasý gibi ... sýnýrsýz sevgi tasavvuru tüm dünyaya yayýlsýn.”

Karaniya Metta Sutta


 
 
Yorumlar
 
Henüz kimse kitap hakkında yorum yapmadı. İlk yorum sizden gelsin!
 
Yanıt:
Bilgisiniz
Adınız:  E-posta:  
Bulunduğum Yer: