Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Cinius   Þiir    Zehra Asuman    Dedi Þair
 

Dedi Þair   

Zehra Asuman
ŞİMDİ SATIN AL
Etiket: 19,00 TL
Cinius Kitap Kulübü Ederi: 11,40 TL
telefondan alışveriş 200937

Yayinevi/DiziYayinevi: Cinius
Baskı Tarih: Kasým 2017
Sayfa: 205
Indirim: %40

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


Kitap Hakında

Ürün Ayrıntısı

Yayinevi: Cinius
Dizi: Þiir

Baskı Tarih: Kasým 2017

Sayfa: 205

İndirim: %40

Boyut: 13x19,5 cm

Hamur: 2

Etiket: 19,00 TL

Cinius Kitap Kulübü Ederi: 11,40 TL

Arka Kapak

Bana aþký öðreten adam: Baba’m.
Demiþti her zaman, “Aklýný iyi kullan, kaydet bütün tecrübelerini, tek harfini bile zayi etme, mutlaka not al yaþanmýþlýklarýný, fikirlerini ve hayallerini, üret daima kendini…”
O gün bu gündür peçete kâðýtlarý da dâhil olmak üzere her yerde notlarým birikmiþ, birikmiþti. En olmadýk anlarda karþýma çýkýveren o günkü teessürüm, huzurumun semeresinden alelacele karalanmýþ cümleler bugüne çözüm oluvermiþti. Kitap yazmak gibi bir maksatla yapmamýþtým bunlarý tabii. Fakat bugüne geldiðimde imha edilemeyecek kadar deðer ve öneme sahip olduklarýný gördüm. Sevinçlerim, hüzünlerim, hayatýn bana kattýðý tecrübelerim hep kazandýrmýþtý, yol arkadaþlarým olmuþtu çýkmaz sokaklarda. Ben de yüreði güneþe pencere arayan insanlara, eðer birinin gözlerine ýþýk tutacaksa, deðer diyerek bu içimden süzülenleri kaleme almýþ bulunuyorum. Þayet sorulacak olursa bu bir serbest çalýþma; türü ise, kendimle hasbihâl olan aþký, samimi hislerle, tamamen mürekkebe amâde olunarak, akýþýn götürdüðü bir dille resmedilmiþ bana mahsus bir yazým.
“Dedi Þair” adlý bu kitap ve hali hazýrda üzerinde çalýþmakta olduðum “Dilimin Ucundakiler” adlý deneme kitabýmla daha farklý alanda buluþmak dileðiyle, dost gönüllere sevgi, saygý ve hürmetlerimle…

Yazarla Tanışma

Yazarın diğer kitapları
Dedi Şair
Dilimin Ucundakiler
 
 
Yorumlar
 
Henüz kimse kitap hakkında yorum yapmadı. İlk yorum sizden gelsin!
 
Yanıt:
Bilgisiniz
Adınız:  E-posta:  
Bulunduğum Yer:
   
İlgili Konular
 
İlgili Konulardan Kitaplar
 
Yayınevinin Diğer Kitapları